GİZLİLİK VE GÜVENLİK

Üyelik Bilgilerinin Korunması ve İşlem Güvenliği: Kullanıcı üyelik bilgilerini, doğrulama kodunu ve sisteme giriş yapmasını sağlayan diğer bilgileri başkalarıyla paylaşamaz. Kullanıcı, bu bilgilerin ve bu bilgiler vasıtasıyla yürüttüğü işlemlerin güvenliğinden, saklanmasından, üçüncü kişilerin erişiminden uzak tutulması gibi hususlardan sorumludur. Bu bilgilerin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından Tam Faktoring A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

Üyelik Şifresi: Tam Faktoring A.Ş., Kullanıcıların şifreleri Genel Hizmet Koşulları’na aykırı kullandığı, hizmetten hatalı, yasalara ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak istifade edildiği, güvenlik önlemlerinin ihlal edildiği kanaatine varması halinde, ancak bu hal ile sınırlı olmaksızın her zaman herhangi bir ihbarda bulunmaksızın ve herhangi bir sebep göstermeksizin Kullanıcının şifresini iptal edebilir veya Kullanıcının Faktoring Ön Değerlendirmesi Hizmetinden yararlanmasına derhal son verebilir.

Çek Bilgileri: Kullanıcı çek bilgilerini sisteme girdiğinde bu bilgileri toplama, çoğaltma, yayma, işleme, aktarma ve ticari amaçla kullanma, sorgulama yapma konularında Tam Faktoring A.Ş.’ye karşılıksız, süresiz ve geri almamak üzere izin vermiş olacaktır.

Gizlilik: Kullanıcılar, Faktoring Ön Değerlendirmesi Hizmetini kendilerinin almak istediği faktoring hizmeti için ve hukuki yollarla kendi ellerinde bulunan belgelere dayanarak kullanmak, üye bilgilerini, doğrulama kodunu ve değerlendirme sonucunu gizli tutmak ve üçüncü kişilerle paylaşmamak zorundadırlar. Değerlendirme sonucunun gizli tutulmaması dolayısıyla üçüncü kişiler tarafından Tam Faktoring A.Ş.’ye yöneltilebilecek her türlü tazminat talebinden Kullanıcı sorumludur.

Kullanıcının Tam Faktoring A.Ş.’den elde ettiği bilgiler gizli bilgi kapsamında olup, bu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasından Kullanıcı sorumludur.

Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi, Saklanması ve Kullanılması: Tam Faktoring A.Ş., Kullanıcıların kişisel verilerini, çek bilgilerini ve bunlar ile birlikte Kullanıcılar tarafından sisteme girilen tüm kişisel ve ticari bilgileri, IP numaralarını ve işlemlerini işleyebilir, fiziki veya elektronik ortamda toplayabilir, muhafaza edebilir, faaliyet konusu ile ilgili olarak yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarabilir, işlediği verileri münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edebilir, Kullanıcılar ile aralarındaki ticari ilişkinin devam ettiği sürede ve bu ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile saklayabilir ve hukuki uyuşmazlıklarda kanıt olarak kullanabilir.

Tam Faktoring A.Ş., Kullanıcıların kişisel ve ticari verilerini faaliyet konusu dışında kalan bir nedenle kullanamaz ve satamaz.

Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk: Kullanıcıların, yanlışlıkla veya kötü niyetli olarak üçüncü kişilere ait bilgiler ile sisteme kaydolmaları veya giriş yapmaları halinde Tam Faktoring A.Ş. hiçbir sorumluluk üstlenmez.

Bilgilendirme ve Tanıtım: Tam Faktoring A.Ş. tarafından Kullanıcılara sistem kullanımı bilgilendirmesi, ürün, hizmet tanıtımları, reklam ve diğer her türlü müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulabilir. Kullanıcılar sisteme giriş yapmak suretiyle Tam Faktoring A.Ş.’ye vermiş oldukları bilgilerin yukarıda sayılan benzeri amaçlarla kullanılmak üzere toplanmasına, işlenmesine, Kullanıcı aksini belirtmedikçe Tam Faktoring A.Ş.’nin kendisiyle email, SMS, internet, mektup, telefon v.b. kanallardan temasa geçmesine izin verirler. Kullanıcılar, Faktoring Ön Değerlendirme Hizmeti sonlandığında veya hizmetin verildiği uygulama kaldırıldığında da bu madde kapsamında sayılan ve benzeri amaçlar doğrultusunda, bilgilerin paylaşılmasını, işlenmesini ve bu bilgiler üzerinden kendisine erişilmesini kabul ederler.